4 Царе. 4: 29

И каза на Гиезий: Опаши си кръста и вземи пръта в ръката си и отиди; ако срещнеш някого, не го поздравявай и ако някой те поздрави, не му отговаряй; и сложих моя щанд върху лицето на детето. Лук. 10: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.