4 Царе. 4: 1

Една от жените на пророческите ученици каза на Елисей вик: "Мъжът ти, слугата ти, е умрял; но ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа; Сега кредиторът дойде да вземе двете мои деца като роби за себе си. Лъвът. 25: 39

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.