4 Царе. 3: 7

И той отиде и се изпраща на Йосафат, цар на Юда, казвайки: Царят на Моав въстана против мене; ще дойдеш ли с мен на бой против Моава? Той каза: Ще отида; като теб и аз като народа ти и народа ми; като конете ви и конете ми. 3Tsar. 22: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.