4 Царе. 3: 6

Тогава цар Йорам говори от Самария и направи преглед на целия Израил;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.