4 Царе. 3: 23

А те казаха: Това е кръв; Царете се биеха помежду си и се унищожиха един друг; сега за плячка, моав!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.