4 Царе. 3: 1

Йорам, синът на Ахав, се възцари над Израиля в Самария в осемнадесетата година на Иосафат, цар на Юда, и царува дванадесет години 4Tsar. 1: 17

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.