4 Царе. 21: 15

Понеже са извършили зло пред Мен и ме разгневиха от деня, когато бащите им са напуснали Египет до днес. Ер. 15: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.