4 Царе. 20: 8

И Езекия каза на Исая, Какво е знамението, че Господ ще ме изцели, и че аз ще отида на третия ден в дома на Господа? Съдът. 6: 17

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.