4 Царе. 20: 21

И Езекия заспа с бащите си, и възцари син му Манасия вместо него.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.