4 Царе. 20: 17

Тук ще дойдат дни, и ще се вземат всичко, което е в дома си, и че бащите ти са събрали до този ден, във Вавилон; нищо не остава, казва Господ. 4 царе. 24: 13 2Пери. 32: 25 Джер. 52: 17

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.