4 Царе. 2: 16

И му казаха: Ето, имаме слугите ти, петдесет души, силни люде; нека отидат да потърсят господаря ви; Може би Господният Дух го отнесе и го хвърли на една от планините или на една от долините. Той каза: не изпращайте. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.