4 Царе. 19: 4

може да бъде Господ, Бог твой, ще чуе всичките думи на Рапсака, когото асирийският цар изпрати господаря си, за да похули живия Бог и ще изобличи думите, които Господ твоят Бог е чул. Донесете същата молитва за останалите, които все още са живи.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.