4 Царе. 19: 25

Не сте ли чули, че съм сторил това отдавна, в древни времена съм го ръкоположил, но сега го изпълних, като разруших укрепени градове, превърнах 999 в купища руини? Иса. 43: 13 е. 44: 7 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.