4 Царе. 19: 23

Чрез посланици ти си обидил Господа и каза: "с много мои колесници съм се възнесъл на височината на планините, по стените на Ливан, и ще изсека високите му кедри това, с изключение на кипарисите му и стигна до най-крайното му убежище в гроба на градината си; Иса. 37: 24 Зак. 11: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.