4 Царе. 19: 20

И прати Исаия, син Амосов, до Езекия да кажат: Така казва Господ Бог Израилев, Това, което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим на Чувал съм. 2 Лет. 32: 20 е. 37: 21

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.