4 Царе. 19: 19

И сега, Господи, Боже наш, спаси ни от ръката му и всички земни царства ще познаят, че Ти, Господи, си един Бог.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.