4 Царе. 19: 10

Затова кажете на Езекия, цар на Юда: Нека не си твоя Бог, на когото имате доверие, мислейки си: "Ерусалим няма да бъде предаден в ръцете на асирийския цар." 4 царе. 18: 30

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.