4 Царе. 18: 4

събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите и на медната змия, която Моисей направи, защото при тези дни израилтяните й кадяха и го наричат ​​Нехущан. Num. 21: 9

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.