4 Царе. 18: 30

И нека не прави Езекия да уповавате на Господа, казвайки: "спаси нас Господи, и този град няма да бъде предаден в ръцете на асирийския цар.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.