4 Царе. 18: 28

Тогава Рапсак застана и извика със силен глас в - евреите и говориха, казвайки: Слушайте словото на великия цар, асирийския цар!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.