4 Царе. 18: 26

Тогава Елиаким, синът на Хелкия, и Шевна, и Иоах рекоха на Рапсака: Говори на слугите си - арамейски, защото го разбираме, и не говори с нас - ушите на народа на юдеите, са на стената. 2 Лет. 32: 18 е. 22: 20

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.