4 Царе. 18: 20

Говорихте само с празни думи: за война имате нужда от съвет и сила. Сега, на кого вярваш, че си се разбунтувал против мен?

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.