4 Царе. 18: 16

По това време Езекия откова [ злато] с вратите на Господния дом, и от стълбовете на Юда, който цар Езекия, и да го даде на асирийския цар.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.