4 Царе. 17: 8

И ходили в наредбите на народите, които Господ изпъди пред израилтяните, и [в устава] Израилеви царе, които те направиха; Лъвът. 18: 3 4Kings. 16: 3 Ос. 7: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.