4 Царе. 17: 41

Тези хора почитаха Господа, но и служеха на изваяните им образи. И децата им и децата на синовете им правят това до днес, както правеха бащите им. Езра. 4: 3 Джон. 4: 22

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.