4 Царе. 17: 35

Господ направи завет с тях и им заповяда, като каза: Да не се боите от други богове, нито да им се кланяш нито да им служиш, нито жертва за тях, Ex. 20: 2. 20: 3 Ex. 23: 13 Преценката. 6: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.