4 Царе. 17: 34

те направиха след предишните си обичаи и до днес, те не се боят от Господа, и не действа съгласно уставите и наредбите, закона и заповедта, която Господ даде на синовете на Яков, когото нарече Израел. Ген 32: 28 Светът. 18: 31 Езек. 20: 18

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.