4 Царе. 17: 26

и да го е казал, асирийския цар, казвайки: народите, които ти си се отстраняват и се поставя в сирийските градове, не знаят Бога на земята, затова той прати лъвове между тях и тук те са Те ги убиват, защото не познават закона на Бога на тази земя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.