4 Царе. 17: 17

И те, причинени синовете си и дъщерите си през огъня, чародействували и гадания, и продавали себе си да вършат зло пред очите на Господа и Го разгневи. Лъвът. 18: 21 Втор. 18: 10 Ос. 13: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.