Чис. 36: 5

И рече Моисей на израилтяните според Господното слово и рече: казвам истината племето на синовете на Йосиф;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.