1Par. 11: 45

Едиаил, син на Шимри, и брат му Йоха, Фициан;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.