1Par. 11: 44

Озия Ащеротей; Шама и Еиил, синовете на Хотам Ароира;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.