1Par. 11: 42

Адина, синът на Шиша, рувините, глава на рувимците, и той беше <трийсет>; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.