1Par. 11: 38

Йоил, брат на Нейтън; Мивар, синът на Гаврий;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.