1Par. 11: 31

Итай, син на Ривай, от Гива от Вениамин; Ванеса Пирафон;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.