1Par. 11: 30

Магарий от Нетофахан; Изцелен, син на Ваана, нетофатеца; 2Светът. 23: 28

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.