1Par. 11: 24

Това направи Ваная, син на Йодая. И той беше в слава с тези три смели;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.