1Par. 11: 23

Той е убил един египтянин, човек с голяма ръст, пет лакътя висока, а в египтянинът копие като кросно на тъкач, но той се приближи до него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина и го уби със своя собствена с копие: 1 Кар. 17: 7

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.