1Par. 11: 21

От тримата беше най-благородният и началникът; но с тези три не бяха равни. 2Светът. 23: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.