1Par. 11: 2

И вчера, и в деня, дори и когато Саул беше цар, ти извеждаше и въвеждаше в Израел; и Господ, твоят Бог, ти каза: "Ти ще пасе Моя народ Израил, а ти ще бъдеш вожд на людете Ми Израиля ". 1 Сам. 16: 13 1 Царе. 18: 6 Пс. 77: 71

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.