1Par. 11: 16

Давид беше тогава в крепостта, и филистимския гарнизон бе тогава във Витлеем.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.