1Par. 11: 12

На него Елеазар, синът на Ахоата Додо, от тримата смели; 2 Царе. 23: 9

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.