1Par. 11: 10

Тук е шеф на силните мъже, които имаше Давид, които се подвизаваха с него в царството му, и целият Израил, за да го направят цар, според Господното слово, над Израиля, 2 Сам. 23: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.