1Par. 11: 1

И целият Израил събра при Давида в Хеврон, казвайки: Ето, ние сме ти кост и твоя плът; 2Светът. 5: 1

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.