1Par. 10: 9

и го съблякоха и излетя главата му и оръжията му бяха от него, и изпратиха земята на филистимците, за да прогласяват за идолите си и пред народа. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.