1Par. 10: 6

Така умря Саул, тримата му сина, и целия му дом умря заедно.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.