1Par. 10: 5

оръженосеца му видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.