1Par. 10: 4

Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, да не би да дойдат тия необрязани и се поругаят с мене. Но скитникът не смееше, защото беше много уплашен. Тогава Саул взе меча си и падна върху него. Съдът. 9: 54 1 Царе. 31: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.