1Par. 10: 14

Но не търсеше Господа. Той го уби и го предаде на Давид, Есеевия син. 1 Сам. 16: 13 Църквата. 12: 7 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.