1Par. 10: 13

Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, защото не пази словото на Господа, и се обърна към средство за ориентиране, 1 Сам. 15: 23 1 Царе. 28: 8,16-17.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.